De Behandeling

De Behandeling in Nederland

Nu de tumor goed in kaart is gebracht kan de behandeling beginnen. Die is zwaar voor kinderen en hangt af van de soort tumor, de plaats waar deze zich bevindt en of er uitzaaiingen zijn.

Bij Isa is een intensieve behandeling nodig bestaande uit chemotherapie, een operatie, een zwaardere chemotherapie met beenmergtransplantatie, bestraling en een immunotherapie (van 6 maanden) in Philadelphia (VS).

Het eerste blok van de chemotherapie bestaat uit 5 chemokuren met elk een afzonderlijk programma. Na de 2e kuur wordt er opnieuw een scan gemaakt om te kijken of de chemo aanslaat.

Kuur 1 Week 1 ; Dag 1 t/m 5 een chemo toediening
Wanneer Isa weer voldoende hersteld is mag ze
naar huis.

Kuur 2 Week 3 ; Op dag 1 en 2 een chemo toediening
Week 4 ; Op dag 8 een chemo toediening
Week 5 ; Op dag 15 een chemo toediening

Kuur 3 Week 6 ; Op dag 1 t/m 5 een chemo toediening

Kuur 4 Week 9 ; Op dag 1 t/m 3 een chemo toediening

Kuur 5
Week 12 ; Op dag 1 t/m 5 een chemo toediening

Natuurlijk wordt er telkens gekeken of Isa klaar is voor de volgende kuur alvorens men daarmee start.
Daardoor kunnen de weken wat opschuiven.
Tussen de kuren door mag Isa naar huis mits ze daar fit genoeg voor is.


De Behandeling in Amerika


Immunotherapie:

Sinds 2010 is gebleken dat door antistollen (antilichamen) tegen neuroblastomen effectief kunnen zijn.
 Een recente studie heeft aangetoond dat indien het antilichaam CH14, 18 wordt gegeven samen met een extra stimulerende stoffen voor het afweersysteem, IL-2 en Gm-CSF dat dit de genezing van patiënten aanzienlijk kan verbeteren.
 Het is wel een therapie met ernstige bijwerkingen zoals ernstige allergische reacties en/of pijnklachten tijdens de behandeling.

Een ander nadeel is dat de antistollen niet-commercieel en daardoor in kleine hoeveelheden worden geproduceerd.
 De therapie is daarom alleen te verkrijgen in Amerika. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, wordt de mogelijkheid geboden voor deze behandeling naar Amerika te gaan.
 De nederlandse kinderoncologen hebben hiervoor een samenwerking met het Children's Hospital of Philadelphia (CHOP).

Uitleg behandeling

De behandeling met immunotherapie (Monoclonal Antibody Ch14.18, Sargramostim, Aldesleukin and Isotretinoin) in het Children’s Hospital of Phildelphia.
beschrijving is overgenomen van verstrekte info SKION.

De behandeling bestaat uit vijf kuren in het ziekenhuis. De zesde kuur bestaat alleen uit Roaccutane (isotretinoine).
De eerste, derde en vijfde kuur zijn dezelfde combinatie van medicijnen, namelijk GM-CSF (Leukerin® of sagramostim) en antibody (= antilichaam).
 De tweede en vierde kuur zijn ook gelijk aan elkaar, namelijk IL-2 (aldesleukin) en antibody. De tweede variant (met IL-2) staat bekend als de zwaarste combinatie met de meeste bijwerkingen.

Een kuur begint met een bezoek aan de polikliniek. In CHOP loopt een opname altijd via de polikliniek. Daar worden de controles gedaan, bloed afgenomen. Voor de meeste opnames zijn twee intraveneuze ‘toegangen’ nodig. De kuur met het antilichaam start de volgende ochtend en duurt vier dagen (totaal vijf nachten). Indien er geen complicaties optreden is het ontslag uit CHOP in de ochtend op de zesde dag.

De eerste, derde en vijfde kuur bestaan uit één kuur van vier dagen.
 De tweede en vierde kuur starten met vier dagen alleen IL-2, dan twee nachten thuis slapen en vervolgens weer vier dagen kuur van IL2- en antibody.
 Dat betekent in totaal ongeveer zeven weken ziekenhuisopname.

De immunotherapie is een studiebehandeling. Dat betekent dat iedere patiënt nauwgezet wordt gescreend van tevoren of hij/zij de behandeling mag/kan ontvangen. Ook worden de effecten en bijwerkingen van de behandeling nauwgezet genoteerd. De bijwerkingen van de behandeling zijn heel anders dan bij chemotherapie, maar zijn net zo heftig. Een belangrijk verschil is dat de bijwerkingen van de immunotherapie acuut zijn en dus optreden tijdens het inlopen van de medicijnen. De bijwerkingen verschillen per kind, maar koorts en pijn treden eigenlijk altijd op. Tegen de pijn wordt morfine gegeven. Misselijkheid en overgeven komen ook regelmatig voor. De belangrijkste en meest serieuze bijwerking is een allergische reactie. Allergische reacties kunnen variëren van een milde huidreactie (roodheid, jeuk) tot levensbedreigende vernauwingen van de luchtwegen of bloeddrukdalingen. Ernstige allergische reacties kunnen een reden zijn de therapie af te breken. Dit komt met regelmaat voor.

Na de ziekenhuisopnames volgen een paar weken (twee of drie) van relatieve rust.
 In die weken moet het kind twee weken lang tweemaal daags het vitamine A-zuur medicijn Roaccutane (isotretinoine) innemen.

Tussen de behandelingen door moeten de kinderen echt bijkomen van de behandeling: uitrusten en weer in gewicht aankomen.
 Hoewel er in principe geen verhoogde kans is op lage bloedcellen en infecties, zoals na chemotherapie, is de immunotherapie een aanslag op de algemene conditie van het kind en heeft zij echt tijd nodig om te herstellen. Met name de algemene conditie moet weer opgebouwd worden.

(Bron: SKION- Stichting Kinderoncologie Nederland i.s.m. ouders die deze behandeling in CHOP hebben ervaren.)